Đơn đăng ký xét tuyển vào hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

Đơn đăng ký tuyển sinh

  • 11. Kết quả học THPT (Điểm trung bình chung năm học):

  • 12. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển:

  • Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Việt Bắc; ĐT: 0280 3622 635 hoặc 0963699069; 0966425588.