Đơn đăng ký xét tuyển vào hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

1. Họ và tên thí sinh(Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu):(*)

2. Giới tính:
 Nam Nữ

3. Ngày, tháng, năm sinh(Ví dụ 01/02/1998):(*)
[date* ngaysinh date-format:dd/mm/yy first-day:1]

4. Dân tộc:

5. Hộ khẩu thường (dùng để gửi Giấy báo nhập học; Ghi rõ tổ/thôn/xóm, xã/phường, huyện/thị/thành phố, tỉnh):(*)

6. Địa chỉ báo tin:

7. Số điện thoại cá nhân:(*)

8. Số điện thoại gia đình (Cha mẹ, anh, chị em):(*)

9. Thuộc đối tượng:
 01 02 03 04 05 06 07

10. Thuộc khu vực:
 KV1 KV2-NT KV2 KV3

11. Kết quả học THPT (Điểm trung bình chung năm học):

Năm lớp 10:

Năm lớp 11:

Năm lớp 12:

12. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển:

Hệ:
 Đại học Cao đẳng

Chuyên ngành (Học sinh có thể thay đổi chuyên ngành đào tạo sau khi học xong năm thứ nhất):
 Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật điện Cơ khí chế tạo máy Công nghệ thông tin Cơ khí động lực (cơ khí ô tô) Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính Cơ khí giao thông Kế toán tổng hợp Cơ khí luyện kim - cán thép Kế toán doanh nghiệp công nghiệp Tự động hóa Quản trị kinh doanh tổng hợp Thiết bị điện Quản trị doanh nghiệp công nghiệp Hệ thống điện

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Việt Bắc; ĐT: 0280 3622 635 hoặc 0963699069; 0966425588.